Ovo je Nezvanična Internet Prezentacija !!!
Zvaničan Sajt ------>>>> www.bolnicajagodina.rs

Ovaj sajt se više ne ažurira i ostaće vidljiv na internetu
kao istorijski dokaz kako je nekad izgledao
prvi sajt Bolnice u Jagodini !!!

 

О нама

Општа болница Јагодина располаже са 270 болничких постеља, распоређених на 10 болничких одељења, као и 7 апартмана у оквиру истих.

Општа болница Јагодина има :
539 уговоренх радника са Републичким заводом за здравствено осигурање, и то:
105 лекара ( доктора наука, магистра, примаријуса, субспецијалиста, специјалиста, доктора медицине)
310 медицинских техничара и сестара ( са средњом и вишом стручном спремом)
6 здравствених сарадника
2 дипломирана фармацеута
116 нездравствених радника

Овај број запослених је испод законског норматива и неопходно нам је још лекара и медицинског особља како би задовољили законски норматив, а због већег броја пацијената проширење капацитета а самим тим и већи број запослених.

Од претходног руководства је остало 47 неуговорених радника да би сада након природног одлива запослених уговорених радника(одласком у пензију) ,на њихова места било уговорено 24,а остало још 23 неуговорених радника који се финансирају из сопствених средстава болнице што представља велики финансијски проблем болници.

Важан фактор у кадровском потенцијалу је континуирана едукација и акредитација здравствених радника, на шта се улажу знатна финансијска средства (за 2010. годину 51,58% здравствених радника упућено је на едукације, семинаре и конгресе из различитих области).
У Општој болници Јагодина у 2010. години на болничком лечењу налазило се око 11.695 пацијената, у хируршким службама извршено је 3.051 већих оперативних захвата и велики број ситних хируршких интервенција. У јагодинском породилишту рађа се највећи број беба у Поморављу (око 861 у наведеном периоду), а око 30% рођених беба је са територија других општина.
Просечна дужина лечења у нашој болници у периоду 2010.године је 7,96 дана, а просечна заузетост постеља 87,98%, стопа леталитета 3,16%. Стопа леталитета лечених од инфаркта срца у првих 24 часа је 1,4%.
Као Општа болница у седишту управног округа, ова здравствена установа се налази на самом врху по квалитету, што се потврђује приметним повећањем прилива пацијената из суседних општина, а и другим местом на ранг листи Министарства здравља РС у 2010. години, по квалитету рада, у категорији градова до 100.000 становника.
Велики напори се такође чине на обезбеђивању финансијских средстава из додатних извора (донација и сл.), како би се створиле што шире могућности за набавку најсавременије медицинске опреме, а све у циљу постизања сталног унапређења квалитета, а тако и модернизације здравственог система Србије, те јачања здравственог потенцијала нације у целини, а самим тим и ефикаснијем превазилажењу препрека у суочавању са временом промена.
Савремени болнички менаџмент, чини огромне напоре да, са истим или мањим ресурсима, у оквиру буџета, у раду постигне максималну ефикасност.
Један од стратешких циљева наше болнице је да се организација и развој пружања здравствених услуга и медицинске неге одвија путем инплементације високих стандарда квалитета европског здравства, који ће се остваривати уз учешће свих запослених, а уз активну подршку и усмеравање од стране највишег руководства.


Велики напори се такође чине на обезбеђивању финансијских средстава из додатних извора (донација и сл.), како би се створиле што шире могућности за набавку најсавременије медицинске опреме, а све у циљу постизања сталног унапређења квалитета, а тако и модернизације здравственог система Србије, те јачања здравственог потенцијала нације у целини, а самим тим и ефикаснијем превазилажењу препрека у суочавању са временом промена.


Савремени болнички менаџмент, чини огромне напоре да, са истим или мањим ресурсима, у оквиру буџета, у раду постигне максималну ефикасност.


Један од стратешких циљева наше болнице је да се организација и развој пружања здравствених услуга и медицинске неге одвија путем инплементације високих стандарда квалитета европског здравства, који ће се остваривати уз учешће свих запослених, а уз активну подршку и усмеравање од стране највишег руководства.

 

 
Укупно 572     Данас   1     Јуче   27
© Agencija Autentik