Ovo je Nezvanična Internet Prezentacija !!!
Zvaničan Sajt ------>>>> www.bolnicajagodina.rs

Ovaj sajt se više ne ažurira i ostaće vidljiv na internetu
kao istorijski dokaz kako je nekad izgledao
prvi sajt Bolnice u Jagodini !!!

 

Службе

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
са ужим организационим јединицама


1. СЕКТОР ЗА ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ


А) Стационарни део
1 – 1 Одељење интерне медицине – 65 постеља
- Одсек опште интерне медицине – 16 постеља
- Одсек гастроентерохапатологије – 16 постеља
- Одсек ендокринологије – 14 постеља
- Одсек за кардиологију – 19 (интенз.нега 6 + 13 полуинт.)
- Одсек за интензивну негу
1 – 2 Одељење продуженог лечења и неге – 17 постеља
1 – 3 Одељење пнеумофтизиологије – 20 постеља
1 – 4 Одељење неурологије – 16 постеља


Б) Поликлинички део
- Одсек за општу интерну медицину, ендокринологију, гастроентерохапатологију са кабинетом за ендоскопију
- Одсек за кардиолошке болести са кабинетом за функционалну дијагностику
- Одсек за пнеумофтизиологију са кабинетом за функционалну дијагностику
- Одсек за неурологију са кабинетом за неурофизиологију
- Одсек онкологије са дневном болницом
- Одсек дерматовенерологије са кабинетом за алерголошка испитивања
- Кабинет за ултразвучну дијагностику


2. СЕКТОР ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ


А) Стационарни део
2 – 1 Одељење опште хирургије са урологијом – 50 пост.
- Одсек опште хирургије
- Одсек урологије
- Одсек за ангиологију
- Одсек онколошке хирургије
- Одсек лапароскопске хирургије
- Одсек дигестивне хирургије
2 – 2 Одељење ортопедије са трауматологијом – 14 пост.


Б) Поликлинички део
- Одсек за хирургију и урологију
- Одсек за ортопедију и трауматологију
- Одсек за оториноларингологију
- Одсек за офталмологију


3. СЛУЖБА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО (СА НЕОНАТОЛОГИЈОМ)

А) Стационарни део
- Одељење гинекологије – 18 постеља
- Одељење акушерства – 23 постеље
- Одељење неонатологије


Б) Поликлинички део
- Одсек за гинекологију и акушерство
- Одсек за неонатологију
- Кабинет за ултразвучну дијагностику


4. СЛУЖБА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ


А) Стационарни део
- Одељење педијатрије – 22 постеље

Б) Поликлинички део
- Одсек за специјалистичко консултетивну делатност (педијатрија, дечија неурологије, дечија психијатрија)
- Кабинет за дијагностику (ултразвук, алергологија – видети са педијатрима да ли гастроенерохепатологија и хематологија)
- Дневна болница за дијагностику и терапијски третман


5. СЛУЖБА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ


А) Стационарни део
- Одељење психијатрије – 16 постеља

Б) Поликлинички део
- Одсек за психијатрију
- Психијатријска дневна болница


6. СЕКТОР ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ МЕДИЦИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

6 – 1 Одељење анестезије са реаниматологијом – 9 пост.
- Одсек опште интензивне неге
- Одсек постоперативне интензивне неге

6 – 2 Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања

6 – 3 Одељење трансфузиологије

6 – 4 Одељење за медицинско снабдевање – Болничка апотека

6 – 5 Одељење лабораторијске дијагностике
- Одсек за општу биохемију
- Одсек за хематологију

6 – 6 Одељење микробиологије

6 – 7 Одељење за патолошку (патоанатомску, патохистолошку дијагностику) са кабинетом за цитодијагностику и кабинетом за медицинску генетику

6 – 8 Одељење за радиолошку и ултразвучну дијагностику
- Одсек за радиолошку дијагностику


7. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ


7 – 1 Одељење за правне, кадровске и опште послове

- Одсек за правне и опште послове
- Одсек за кадровске послове

7 – 2 Одељење за економско финансијске послове

- Одсек за рачуноводство
- Одсек за финансијску оперативу
- Одсек за набавку
- Одсек интерних контролора

7 – 3 Одељење за аутоматску обраду података

- Одсек за аутоматску обраду података

7 – 4 Одељење за техничке и друге сличне послове

- Одсек за техничке послове
- Одсек за стерилизацију
- Одсек за санитетски, медицински и услужни транспорт
- Одсек за исхрану болесника – кухиња

 

 
Укупно 570     Данас   26     Јуче   32
© Agencija Autentik